ഭ്രാന്തു പൂക്കുമ്പോൾ…..

ഇരുണ്ട ഭൂമിക തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് വീണ്ടും സൂര്യനെ കണ്ടെത്തിയത്... ഇമയുയർത്താൻ പറ്റാത്താത്ര ദ്യുതിയുണ്ടതിന...more

സ്യൂഡോ റിയലിസവുമായി എം.കെ. ഹരികുമാർ

മലയാള സാഹിത്യരചനയിൽ പുതിയൊരു ആഖ്യാനമാതൃക അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്‌ പ്രശസ്ത വിമർശകനും കോളിമിസ്റ്റും നോവലിസ്റ്റുമായ എം....more

Muted Machine

  As a fatal blow of the fate- Many sharp spears and swords Thrusted deeper thousand times Until the throne o...more

രാമചന്ദ്രൻ കരവാരത്തിന് അവാർഡ്

രാമചന്ദ്രൻ കരവാരത്തിന് പ്രൊഫ മീരാക്കുട്ടി ഭൂമിക്കാരൻ അവാർഡ് കാലടി: പ്രൊഫ . പി. മീരാക്കുട്ടിയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് ഭൂമ...more

ഋതുസംക്രമം -21

ഗിരിജ ചിറ്റയുടെ അടുത്തു മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ അങ്കിൾ ഒരു പുതിയ വാർത്തയുമായി അവിടെ വന്നു നിൽപ്പുണ...more

A poem on road accident

  Ode To The Dear Departed... I remember it's on a hartal day- The dark evening of the first February; ...more

പ്രിയദയുടെ പുരുഷാര്‍ത്ഥം/നോവൽ -7

7 ഗാന്ടകി --  പുതുരേണു ഇന്ദ്രനീലക്കണ്ണിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി. അവര്‍ അവരുടെ ലാപ്പുകളില്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ തെളിയുന്നതും മായു...more

Stop not to stare

STOP NOT TO STARE On the move to the hills and valleys Tiresome trips on every day Tempting serenities on th...more

പ്രഹേളിക

  രാത്രിയേകാന്ത, മാകാശം ഘനശ്യാമം; നേർത്ത തേങ്ങൽപോലൊരു തെന്നലിടക്കിടെ മൂർത്ത ദു:ഖങ്ങളാം മരങ്ങളെയിളക്കുന്...more

പ്രിയദയുടെ പുരുഷാര്‍ത്ഥം/നോവൽ 4-6

4 ജാലംഗി ------ നീയെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രനീലക്കണ്ണ്‍ ചോദിച്ചു. ' അവളെ കാണുകയാണ്, അവളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ പോകുക...more