ചിയേഴ്സ്/ജയകൃഷ്ണൻ പി.ആർ.

എനിക്കറിയാംഎന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ മദ്യവുംനിന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ വിഷവുമാണ്. വിഷമമാണ്നമുക്കിടയിൽ.വേണ്ടിടത്ത് ഒട്ടാത്ത പശഒട്ട...more

സോളോ അമോറിസ് /  Sr. ഉഷാ ജോർജ്

      അത്യപൂർവ്വമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു ഒരു പുലിയും സിംഹവും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ, ഉല്ലാസത്തോടെ ...more

പ്രണയപ്രായം/രാജന്‍ സി എച്ച്

അത്രയും പ്രായമായൊരാള്‍ക്ക്പ്രണയിക്കാനാവുമോ?നടക്കാന്‍ആള്‍സഹായം വേണ്ടൊരാള്‍ക്ക്,നില്‍ക്കാനൊരു തോള്‍സഹായംഇരിക്ക...more

ഷഡ്ഭുജങ്ങൾ/ സുധാകരൻ ചന്തവിള

അടുപ്പം അടുത്തില്ലായിരുന്നിട്ടുംഅന്തരാത്മാവിൽ നിത്യവുംകത്തുന്ന സൗഹൃദദീപം 2 . ദൂരം അടുത്തുണ്ടായിരുന്നി...more

പാമ്പ്//ജി. മനു പുലിയൂർ

രാവിലെ, ഉണർന്നപ്പോൾജന്നൽ പാളിയിൽതല ചതഞ്ഞഒരു കരിമുർഖൻതൂങ്ങി മരിച്ചു കിടക്കുന്നു.ഒരു നിലവിളിപുക്കിൾ വള്ളിയിൽ ന...more

ഇരട്ടമുഖം/അനീഷ് പെരിങ്ങാല

 റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും കിറ്റുവാങ്ങാൻ പോയ ഭാര്യ വരുന്നതും നോക്കി സിറ്റൗട്ടിലെ ചാരുകസേരയിൽ ചടഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നപ്പ...more

ബാക്കിയായവർ /സിബിൻ ഹരിദാസ്

നമുക്ക് നിറങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം - അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് .അവർ സംസാരിക്കില്ലെങ്കിലും ,അവരെക്കുറിച്...more

അത്താഴ മാധ്യമം/കൈലാസ് തോട്ടപ്പള്ളി

ഇരകളുടെ ഞെരുക്കം .നിയമബോധത്തിന്റെ നീതി മാർഗം പകുത്തെടുത്ത പങ്കിന്റെ സുക്ഷിപ്പ് .ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾഅത്തറ...more

മഴവില്ലുകളുടെ നിഴൽ/റഹിം പേരേപറമ്പിൽ

മറ്റെല്ലാ ആകർഷണങ്ങളുംവികർഷണങ്ങളായി,മറ്റെല്ലാറ്റിനേയുംഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതവസാനിപ്പിച്ച്,സ്വയം ഭ്രമണം നിർത്തി; പ്ര...more