നിലവിളികളും ചരിത്രമെഴുതും.

തുറക്കാനാഞ്ഞതാണ് വായ് പിടിമുറുക്കത്തിലടഞ്ഞതും നാവിൻതുമ്പ് കടിച്ചുതിർത്ത ഒരു നോവുതുണ്ട് നിലത്തുരുളുന്നു. അടക്ക...more

അല്ലാമ ഇക്ബാലിന്‍റെ രണ്ട് ഉറുദു കവിതകള്‍.

കെട്ടുകഥ 'എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ അനശ്വരനാക്കിയില്ല'? അമ്പരന്ന ദൈവത്തിനോട് സൗന്ദര്യം ചോദിച്ചു. പ്രകോപിതനായി, മറു...more

എൻ്റെ റുബൈയത്തുകൾ

ഒമർഖയാമിൽ തുളുമ്പിയ റുബൈയത്തുകളുടെ കടുത്ത ചുവപ്പേറിതുടുത്ത മുന്തിരിച്ചാറു പോലെ മാസ്മരികത തുളുമ്പിയ നിമിഷങ്ങളുടെ...more

Lifestyle risk factors in teens: 1 in 3 at risk for Non-Communicable Diseases ( NCDs)

Dr C.N..Mohanan Nair Sr.Consltant Oncocolgist. Kochi. Log on to drmohanannair.com Non Communicable Diseases (NCDs)...more

ഫെയ്സ് അഹമ്മദ് ഫെയ്സിന്‍റെ മൂന്ന് കവിതകള്‍

1.കഴിഞ്ഞ രാത്രി രാത്രിയില്‍ മടങ്ങിയെത്തി, നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എന്‍റെ നഷ്ടപ്പെട്...more

വ്യാധികൾ അകലും നാം സുഖപ്പെടും

ഭൂമിയിൽ പുതുമയുടെ ചാരുത വലിയൊരു വ്യാധിയുടെ കരിനിഴൽ ഒഴിഞ്ഞ പോലെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ തെളിമയേറിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ണുകൾക്ക്...more

Old Stranger

  In the narrow streets, In the evenings, flowing quietly, On the sea shore In the dusks filled with sedim...more

In abundance

  In abundance air floats, Giving breath of life. The blaze shines bright, Spreading light divine. ...more

അമ്മനിലാവ്

അമ്മേ നീ കടലാണ് നീയെൻ മാധവ മാസ വിഭാതസുഗന്ധം നീയെൻ പഞ്ചമരാഗമരാളഹൃദന്തം നീയെൻ ഇന്ദ്രിയ മഞ്ജരി! എന്നുടെ ജാതക ദേവനമെഴു...more

ക്യാൻസർ പ്രതിരോധവും ആസ്പിരിനും

  ക്യാൻസർ തടയൽ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയമാണ്. അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ, ആദ്യകാല രോഗങ്ങ...more