നവവത്സരപതിപ്പ് 2022/അഭിമുഖം/ സണ്ണി തായങ്കരി

വായനയില്ലാത്തവൻ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളയെപ്പോലെ . മലയാള കഥയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ താങ്കൾ സ്വയം എവിടെയാണ് കാണാൻ...more

നവവത്സരപതിപ്പ് 2022/ വിഴിയേ, കഥയെഴുത്/ഷാജി ഷൺമുഖം

ഒരു മഴ,ഒരു വെയിൽ, പോരുംഇവിടം എഴുതുവാൻ.ശകലം ഭാഷ,ശകലം വികാരം, പോരുംഇങ്ങു വെളിവു പുരട്ടാൻ. ആളുകൾ പറയുന്നു:പലതുമറ...more

നവവത്സരപതിപ്പ് 2022 /കേരളം 2021/ഐ ബി പത്മകുമാർ

ഒരു മൊട്ടുപോലും പുതുക്കി നൽകാതെയീതിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയും പോയ്‌ മല ചോടെ പോരുന്നു രുധിരം മനസ്സിന്റെപല മടക്കിൽ ചോ...more

നവവത്സരപതിപ്പ് 2022/ സ്‌മൃതികൾ /സതി

മഴയിൽ കുതിർന്ന ഗുൽമോഹർപൂക്കൾ വിരിച്ചൊരു വഴിത്താരയിൽ ഒരു നിമിഷംഒരിക്കൽക്കൂടി കാത്തുനിൽക്കുവാൻമോഹം …രാഗസ്‌...more

നവവത്സരപതിപ്പ് 2022 /ഇരുളിന്റെ ചുവപ്പ് നിറം/ജിത്തു നായർ

എവിടെയോ എന്തോ തകരുന്നുണ്ട്. പൊട്ടിയടർന്നു വീഴുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല !അത് പുഴ ഒഴുകു...more

നവവത്സരപതിപ്പ് 2022 /മലയാള രൂപവതി/മുരളി കുളപ്പുള്ളി

ഹരിത വനത്തിൻ തുഷാര കമ്പളംപതിയേ നീക്കി അർക്ക കരങ്ങൾ പുഴകൾ കളരവ നാദമുണർത്തികിളികൾ കൂജന ഗാനമുയർത്തി ...more

നവവത്സരപതിപ്പ് 2022 /സ്ത്രീവിമോചനം/ഉഷാ ജോർജ്

സ്ത്രീവിമോചനംപുതുയുഗത്തിൻ വിമോചനംഇരുപതത്തിയൊന്നാംനൂറ്റാണ്ടിൽവിമോചനംഅപലകളല്ല ചപലകളല്ല നാരികൾആധുനിക വിജ്ഞാനത്...more

നവവത്സരപതിപ്പ് 2022 /ബാല്യം/അജിത്.കെ

എവിടെയോ മറഞ്ഞു പോയആ നിഷ്കളങ്ക ബാല്യം… ഓർമകളിൽ എവിടെയോമായാതെ നിൽക്കുന്ന ബാല്യം… അന്തിയാകും വരെകൂട്ടുകാര...more

നവവത്സരപതിപ്പ് 2022/ മരണസാക്ഷ്യപത്രം/പി.എൻ രാജേഷ് കുമാർ

തന്റെസ്വാഭാവികമരണസാക്ഷ്യപത്രംതരപ്പെടുത്തുന്നതിനായിഅയാളാദ്യം സമീപച്ചത്പോസ്റ്റ്മോർട്ടംസർജ്ജനെയായിരുന്നു.ഏതോ അജ്ഞാത...more

നവവത്സരപതിപ്പ് 2022 /തിരിച്ചൊഴുക്ക്/സുധാകരൻ ചന്തവിള

ജീവൻ്റെ പുഴഏതു താഴ് വരയിൽ നിന്നാണ്ഒഴുകിത്തുടങ്ങിയത്? കല്ലുകളും കങ്കാണികളുംകടവുകളും കടന്നുള്ള ഒഴുക്ക്അനുസ്...more