സമൂഹം കാണാത്തത് കാണാൻ കവിയുടെ തൃക്കണ്ണ്: എം.കെ.ഹരികുമാർ

പ്രീത ടി.കെ യുടെ കവിതാസമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രീത ടി.കെ. രചിച്ച 'ദ് ലവ് ട്രിയോ' എന്ന പുസ്തകം ഡോ. ടി.കെ. പ്രഭാകര...more

ജീവിതത്തിൽ സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു: എം.കെ.ഹരികുമാർ 

എം.കെ.ഹരികുമാർ വായനാവാരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു കൂത്താട്ടുകുളം, ആറൂർ: വേഗത്തിൻ്റെയും ധനത്തിൻ്റെയും പിന്നാലെയുള്ള...more

സിലബസിനു പുറത്ത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം: എം.കെ.ഹരികുമാർ

പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ എം.കെ. ഹരികുമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു  കൂത്താട്ടുകുളം ,പാലക്കുഴ :വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ എത്ര ധനമ...more

സാഹിത്യകൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം അപ്രസക്തമായി: എം.കെ.ഹരികുമാർ 

എം.കെ. ഹരികുമാർ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യപ്രതി സ്വീകരിക്കുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെ...more

വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന വായനക്കാർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്: എം.കെ.ഹരികുമാർ 

ലൈവ് ബുക്സ് വേദിയിൽ എം .കെ ഹരികുമാർ സംസാരിക്കുന്നു കൊച്ചി, തുരുത്തിക്കര :എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ സ്വന്തം ബോധത്തെയും...more

എന്തിനാണ് ശ്രീമതി ടീച്ചർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത്?/ജി.ഹരി നീലഗിരി

എം.സി ജോസഫൈൻ: ഓരോർമ്മക്കുറിപ്പ്…             സഖാവ്‌എം.സി.ജോസഫൈനെ എനിക്ക് ഉറ്റപരിചയമൊന്നുമില്ല… എന്നാൽ, കേരളത...more

The Poetic Creations/Sujatha Sasindran

How marvellous nature's creations!Each enthrals its own grandeurEach asserts its own essenceAnd each recount...more

അനുകമ്പാർദ്രമായ ഗുരുലാവണ്യത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര – 2 ജി. തുളസീധരൻ ഭോപ്പാൽ

എം.കെ. ഹരികുമാർ എഴുതിയ 'ശ്രീനാരായണായ' എന്ന നോവലിനെക്കുറിച്ച് . *ആത്മവൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ വ്യക്തിയിൽ ഏകീഭവിച്ചിരിക്...more

വരൂ ,ജപ്പാനിലേക്ക് പോകാം 

പുസ്തകനിരൂപണം /എം.കെ. ഹരികുമാർ  യാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പതിവു വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി ഹ്രസ്വവും സംക്ഷിപ്തവുമായ കു...more

നവവത്സരപതിപ്പ് 2022/നമ്മൾ /സുകുമാരൻ കൂത്താട്ടുകുളം

മരമായ മരമെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുമരുഭൂമി തീർക്കുന്നു നമ്മൾപുഴയെല്ലാം കെട്ടിയടച്ചു കൊണ്ടവിടെല്ലാംമണിമേട തീർ...more