ഋതുസംക്രമം-18

ഋതുസംക്രമം Part -18 താൻ ഫോണെടുത്തപ്പോൾ അപ്പുറത്തു മനു സാറായിരുന്നു. ''നേരത്തെ എവിടെപ്പോയിരുന്നു ''എന്ന തന്റെ ചോദ്യത്തിന് മനു സാർ പറഞ്ഞു ''ഞാനാ...

By സുധാ അജിത്ത്

ഋതുസംക്രമം -17

  അമ്മിണിയമ്മയുടെ മുഖം പരിഭ്രമത്താൽ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരുന്നു . ''കുഞ്ഞേ , നമ്മുടെ വിനുക്കുഞ്ഞ് ....''അർധോക്തിയിൽ നിർത്തി അവർ നിസ്സഹായതയോടെ തന...

By സുധാ അജിത്ത്

ഋതു സംക്രമം -16

കല്ലിൽ തട്ടി താഴെ വീഴാൻ തുടങ്ങിയ മുത്തശ്ശിയെ താൻ താങ്ങിപ്പിടിച്ചു . ചോര ഒലിച്ചിറങ്ങിയ കാൽ വലിച്ചു വച്ച് മുത്തശ്ശി നടന്നു . ''വേദനയുണ്ടോ മുത്തശ്ശി ...

By സുധാ അജിത്ത്

കലാലുദ്ദീൻ കുഞ്ഞ്

ആളുകൾക്കിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഈ മുൾപ്പടർപ്പിന്‌ താഴെ തെങ്ങിൻകുറ്റികൾ സ്റ്റൂളുകൾ പോലെ ഉറപ്പിച്ച്‌ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്‌ കലാലുദ്ദീൻ കുഞ്ഞ് തന്നെയാക...

By രാകേഷ്‌ സത്യൻ

വാക് ക്ഷേത്രം /6, 7

6 സന്യാസിയപ്പൻ നാസിക വിടർത്തി അസാധാരണ രീതിയിൽ വായുവിലെ ഗന്ധം മണത്തു.  അശുഭമായ എന്തോ ഒരു മണം അതിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ !   സന്യാസിയപ്പന്റെ നെറ...

By രാജേന്ദ്രൻ മാങ്കുഴി

വാക് ക്ഷേത്രം / നോവൽ , 3, 4, 5

3. മണ്ണ്‌ ലോലമായി, മണ്ണ്‌ കുളിർത്തു.  സന്യാസിയപ്പന്റെ പാദങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ ആർദ്രത അറിഞ്ഞു, ജൈവതാളമറിഞ്ഞു.  മണ്ണിൽ നിന്ന്‌ കാൽപാദങ്ങളിലേയ്ക്ക്‌ ഒരു ...

By രാജേന്ദ്രൻ മാങ്കുഴി

Advertise Here

myimpressio myimpressio

Visitors

23279
Total Visit : 23279

Subscribe