ഉറുമ്പുകൾ പറയുന്നത് / സിബിൻ ഹരിദാസ്

കടലിലെഒരു മീൻ കര തൊട്ടു ,കരയിലെചെറുകിളി കടലും.കടലെത്ര വലുതാണ് - കിളി പറഞ്ഞു .അല്ല ,കരയാണ് വലുതെന്ന് മീനും .അവർ തമ്മിൽതർക്കമായി .ഒടുവിൽതർക്...

By

ആകാശമായവർ/സിന്ദു കൃഷ്ണ

ശ്യൂന്യമാം വാക്കുമായ്മൗനം കനം തൂങ്ങിയഇടനാഴിയിൽനാമിന്നോളം മിഴികൾ കോർത്തു നിന്നിട്ടില്ല! ഒരിക്കലുമൊരുസ്നേഹത്തിൻ്റെ മറക്കുടക്കുള്ളിൽ നിന്നും വ...

By

കാക്കപ്പുള്ളി/സാബു ഹരിഹരൻ

അരികിലൂടെ ആരൊക്കെയോ അതിവേഗത്തിലോടിപ്പോകുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണയാൾ ഉണർന്നത്. നേരം വെളുത്തിരിക്കുന്നു! താനെവിടെയാണ്‌? ചുറ്റിലും നോക്കി. നനവാണെവിട...

By

ആനവാൽ/കണ്ണനാർ

അരുതു കുഞ്ഞേ അരുത് !വീരനാകുവാൻ ശൂരനാകുവാൻഎന്റെ പേടിവാൽ കെട്ടിയ മോതിരമണിയരുത് നീ! കുഞ്ഞേ കുരുന്നേ നോക്കുക ,കാടു പൂക്കാത്തൊരെൻ കണ്ണൂകൾകാട്ടാറ...

By

ഋതുഭേദം/സുധ അജിത്

ഓടുന്ന ട്രെയിനിലിരുന്ന് അയാൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. ദൂരെ കുന്നിൻ &ചരുവിലെ ക്ഷേത്രനടയിൽ കൽ വിളക്കുകകളിൽ പ്രഭചൊരിയുന്ന ആ  പ്രകാശം തന്റെ മന...

By

പൊന്നോണം/മിനിത സൈബു

പൊന്നോണം വന്നു നിന്നുതിരുമുറ്റത്തായ്, പൂവിളിയെങ്ങുമേ പതിവുപോൽ കേൾപ്പതില്ലെങ്കിലും നാടാകെകാണാച്ചന്തം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി… കൂട്ടരോടൊത്തൊരു പൂക്കളമി...

By

VISITORS

192356
Total Visit : 192356

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe