കുരിശിടങ്ങൾ/സണ്ണി തായങ്കരി

വലിയ ഇടവകയാണ്. പുതിയ വികാരി വന്നു. ചെറുപ്പക്കാ രനാണ്. ആദ്യം കൈ മുത്തുന്ന ശിങ്കിടികളെ പരിചയപ്പെട്ടു. പണവും സൗകര്യ...more

കഥാപാത്രങ്ങൾ/ എം.കെ.ഹരികുമാർ 

കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ്.നമ്മൾ നേരിട്ടു കാണാത്ത അവർ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും&...more

The Lost Arcadia/Sujatha Sasindran

Frequently my soul longs for a voyageA voyage that cannot be eludibleTo resume those golden days of glee,Wit...more

അഭിമുഖം /ഗോപൻ മൂവാറ്റുപുഴ/എഴുതാതിരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

ഗോപൻ മൂവാറ്റുപുഴ ഗോപൻ മൂവാറ്റുപുഴ/ഇംപ്രസിയോ ഡോട് കോം ലേഖകൻ  പ്രമുഖ കഥാകൃത്തും ചിത്രകാരനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമാ...more

Dreams/Deepa Sajith

Dreaming buds  Blooming richlyWaking me upPuzzling what I dreamt ! True is it ?A dream withinSearch...more

വിശ്വമഹാകവിയും വിശ്വമഹാഗുരുവും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ/ജീ .തുളസീധരൻ ഭോപ്പാൽ

ശ്രീനാരായണഗുരുവിൻ്റെയും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെയും കൃതികളെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ലേഖകൻ  മാനവികതയുടെ മഹനീയതകൊണ്ട...more

Her Vision/M K Harikumar/Translation: Prameela Tharavath

Prameela Tharavath She longedto put on a hatThe Moon and the Sungifted it to her Alone at firstThen in sma...more

മനുഷ്യരിടങ്ങൾ/സിന്ദു കൃഷ്ണ

ഇഷ്ടങ്ങളെയൊക്കെമയിൽപ്പീലി പോലെമന ചെപ്പിൽകൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരുവളാണ്! ആരുടെ പ്രീതിക്കുംവഴങ്ങി കൊടുക്കാത്തഒരുവൾ!എ...more

പാർശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരിലേക്ക്/ഷീജ രാധാകൃഷ്ണൻ

പുസ്തക പരിചയം I am not a silent spectator : Why truth has become so bitter, dissent so intolerable, justice s...more

നല്ല നാൾപിറവി/സുരേഷ് വിട്ടിയറം

വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഇടങ്ങൾ വേണ്ട …. വിലപേശലില്ല ഒട്ടും മൊച്ചയില്ല. മൈംഷോയിലൂടെന്ന പോലെവിൽക്കുന്നു വാങ്ങുന്...more