രാമചന്ദ്രൻ കരവാരത്തിന് അവാർഡ്

രാമചന്ദ്രൻ കരവാരത്തിന് പ്രൊഫ മീരാക്കുട്ടി ഭൂമിക്കാരൻ അവാർഡ് കാലടി: പ്രൊഫ . പി. മീരാക്കുട്ടിയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് ഭൂമ...more

ഋതുസംക്രമം -21

ഗിരിജ ചിറ്റയുടെ അടുത്തു മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ അങ്കിൾ ഒരു പുതിയ വാർത്തയുമായി അവിടെ വന്നു നിൽപ്പുണ...more

A poem on road accident

  Ode To The Dear Departed... I remember it's on a hartal day- The dark evening of the first February; ...more

പ്രിയദയുടെ പുരുഷാര്‍ത്ഥം/നോവൽ -7

7 ഗാന്ടകി --  പുതുരേണു ഇന്ദ്രനീലക്കണ്ണിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി. അവര്‍ അവരുടെ ലാപ്പുകളില്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ തെളിയുന്നതും മായു...more

Stop not to stare

STOP NOT TO STARE On the move to the hills and valleys Tiresome trips on every day Tempting serenities on th...more

പ്രഹേളിക

  രാത്രിയേകാന്ത, മാകാശം ഘനശ്യാമം; നേർത്ത തേങ്ങൽപോലൊരു തെന്നലിടക്കിടെ മൂർത്ത ദു:ഖങ്ങളാം മരങ്ങളെയിളക്കുന്...more

പ്രിയദയുടെ പുരുഷാര്‍ത്ഥം/നോവൽ 4-6

4 ജാലംഗി ------ നീയെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രനീലക്കണ്ണ്‍ ചോദിച്ചു. ' അവളെ കാണുകയാണ്, അവളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ പോകുക...more

ഋതുസംക്രമം /20

  വരാന്തയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ദിനേശ്ശ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബോർഡ് കണ്ടു . മനു സാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു . ...more

ഋതുസംക്രമം /19

  താൻ കൈവീശിക്കാണി ച്ചു . ഉടനെ മനു സാർ ബസ്സിൽകയറി ,തന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു . തന്റെ മുഖം വല്ലാതെയിരിക്കുന്നത...more

 പങ്കവീട്

''മലകളും അരുവിയും മാവും  മഞ്ഞും പട്ടണവും എല്ലാം ചേർന്നൊരു സ്ഥലമാണു ബംഗളുരു വിലെ ഈ കൊച്ചു പങ്കവീട് '' നഗരജീവിതത...more