പാർശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരിലേക്ക്/ഷീജ രാധാകൃഷ്ണൻ

പുസ്തക പരിചയം I am not a silent spectator : Why truth has become so bitter, dissent so intolerable, justice s...more

നല്ല നാൾപിറവി/സുരേഷ് വിട്ടിയറം

വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഇടങ്ങൾ വേണ്ട …. വിലപേശലില്ല ഒട്ടും മൊച്ചയില്ല. മൈംഷോയിലൂടെന്ന പോലെവിൽക്കുന്നു വാങ്ങുന്...more

സ്ക്കൂൾ ചിത്രങ്ങൾ/ജോംജി

പള്ളിക്കൂടവും മഴക്കാലവുംരണ്ടർദ്ധഗോളങ്ങളായിഎന്നിൽ നിറയുന്നു.പെരുത...more

പുതുപ്പുലരി /ശ്രീകുമാരി അശോകൻ

ആഗതമായിതാ പുതുപ്പുലരിആനന്ദമേറുന്നു ചിന്തകളിൽനന്മതൻ വിത്തുകൾ നാമ്പിടുന്നനാളയെ കിനാകണ്ടുറങ്ങിടുന്നുജാതിമതഭേദചിന്തക...more

ശ്രീനിവാസൻ ആരാധന/ഹേ മഹാവൃക്ഷമേ

നിനക്കെത്ര ജീവിതശിഖരങ്ങളുണ്ട്അജ്ഞാതമായ തായ് വേരിൽ നിന്നുംജീവിതത്തിലേക്കുള്ള നിൻ്റെ യാത്രഎത്ര ദെെർഘ്യമുള്ളതാണ്. ...more

രജ്വലയും ,ഫംഗസ്സും , അപ്പോത്തിക്കിരിയും/ഗോപൻ മുവാറ്റുപുഴ

1 - പൂർവ്വ കഥ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗതമാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി പാതിരാത്രി ലോകം സുഖ സുഷ്മനാ നാഡിയി...more

ചിയേഴ്സ്/ജയകൃഷ്ണൻ പി.ആർ.

എനിക്കറിയാംഎന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ മദ്യവുംനിന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ വിഷവുമാണ്. വിഷമമാണ്നമുക്കിടയിൽ.വേണ്ടിടത്ത് ഒട്ടാത്ത പശഒട്ട...more

സോളോ അമോറിസ് /  Sr. ഉഷാ ജോർജ്

      അത്യപൂർവ്വമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു ഒരു പുലിയും സിംഹവും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ, ഉല്ലാസത്തോടെ ...more

പ്രണയപ്രായം/രാജന്‍ സി എച്ച്

അത്രയും പ്രായമായൊരാള്‍ക്ക്പ്രണയിക്കാനാവുമോ?നടക്കാന്‍ആള്‍സഹായം വേണ്ടൊരാള്‍ക്ക്,നില്‍ക്കാനൊരു തോള്‍സഹായംഇരിക്ക...more

ഷഡ്ഭുജങ്ങൾ/ സുധാകരൻ ചന്തവിള

അടുപ്പം അടുത്തില്ലായിരുന്നിട്ടുംഅന്തരാത്മാവിൽ നിത്യവുംകത്തുന്ന സൗഹൃദദീപം 2 . ദൂരം അടുത്തുണ്ടായിരുന്നി...more