പ്രേമം

നിന്‍റെ ചുണ്ടുകള്‍ പനിനീര്‍പ്പൂവിതളുകള്‍ നിന്‍റെ പുഞ്ചിരി മുല്ലപ്പൂക്കള്‍ നിന്‍റെ കണ്ണുകള്‍ നീല സമുദ്രങ്ങള്‍...more

അനന്തമായ കവിത

ഒരാധുനിക കാഴ്ച ബംഗ്ലാവില്‍ ഒരു പുരാതന ജൂത ദേവാലയത്തില്‍ ജൂത ദേവാലയത്തില്‍ ഞാന്‍. എന്‍റെ ഉള്ളില്‍ എന്‍റെ ഹൃദയം ...more

My sojourn as a translator

Translators, according to Dryden, are like labourers who toiled in other men’s vineyards.My father, R. Ramachandran, ...more

ഗുല്‍സാറിന്‍റെ രണ്ടു ഹിന്ദി കവിതകള്‍

ബലാല്‍സംഗം. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല; സിനിമകളില്‍ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ! മഴയോ, കാറ്റോ, കാടിന്‍റെ ഒരു രംഗമോ ഒന്ന...more

അല്ലാമ ഇക്ബാലിന്‍റെ രണ്ട് ഉറുദു കവിതകള്‍.

കെട്ടുകഥ 'എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ അനശ്വരനാക്കിയില്ല'? അമ്പരന്ന ദൈവത്തിനോട് സൗന്ദര്യം ചോദിച്ചു. പ്രകോപിതനായി, മറു...more

Moonlight has sweet smell

What a sweet smell to this moonlight! You know moonlight has sweet smell? Even to me it was unknown. I k...more

Screwpine

A screwpine Standing on my way Wearing crescent on the head, Scattering fragrance Wearing thorns in the body, ful...more

    Karkatakam *

Karkatakam arrives. Afar, horizon grows dark. Wind sobs on all sides. From the dark clouds, Ready...more