Budha 

  God once again come to the side of Budha. slowly laughed. Then pointing to the shade of bodhi tree and say...more

തീവണ്ടി അമ്മ

ട്രെയിൻ ഇന്നും ലേറ്റാണ് . എത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ആവുന്നു . പകൽ കറുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു . ...more

ഒരു മുല്ലപ്പൂവിന്റെ സുഗന്ധം

പേരറിയില്ല വീടറിയില്ല നാടുമറിയില്ല പക്ഷെ അവളെയറിയാം ... .അവളെ മാത്രം. അവൾ ആരാണെന്ന്‌ ചോദിച്ചാൽ .. ഒരു വിൽപ്പ...more