അനിൽ പനച്ചൂരാൻ:ഹൃദയലയത്തിൽ അലിഞ്ഞ കവി /ദീപ സോമൻ

"വലയില്‍ വീണ കിളികളാണ് നാം ചിറകൊടിഞ്ഞൊരിണകളാണ് നാം വഴിവിളക്ക്‌ കണ്ണു ചിമ്മുമീ വഴിയിലെന്ത് നമ്മള...more

ഒരു വേളയെങ്കിലും

ചേർക്കാം മനസിൽ മയിൽപ്പീലിത്തുണ്ടു പോൽ ചേലാർന്ന ചന്ദനപ്പൂവൊത്ത പൊൻമുഖം ചുരുൾമുടിത്തുമ്പിൽ തുളസി കതിർച്ചൂടും വാസന്ത ...more

എൻ്റെ റുബൈയത്തുകൾ

ഒമർഖയാമിൽ തുളുമ്പിയ റുബൈയത്തുകളുടെ കടുത്ത ചുവപ്പേറിതുടുത്ത മുന്തിരിച്ചാറു പോലെ മാസ്മരികത തുളുമ്പിയ നിമിഷങ്ങളുടെ...more

വ്യാധികൾ അകലും നാം സുഖപ്പെടും

ഭൂമിയിൽ പുതുമയുടെ ചാരുത വലിയൊരു വ്യാധിയുടെ കരിനിഴൽ ഒഴിഞ്ഞ പോലെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ തെളിമയേറിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ണുകൾക്ക്...more

രാത്രിയിലെ_ഭൂപടം

............... ഇരുട്ടു കനത്തപ്പോൾ വേരുകൾ വളർന്നു തൂങ്ങിയൂയലുകളായ മരച്ചോട്ടിലവർ മാറാടുന്ന പാമ്പുകളെപ്പോലെ കെട്ടിപ്...more

പരിവർത്തനം

ഞാൻ  സമുദ്രമായി പരിവർത്തനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആഴങ്ങളിൽ നിനക്കു മുങ്ങി നിവരാം പൊക്കിൾചുഴിയിലെ നീലിമയിൽ നീ...more

 ഫുലാൻ :ചമ്പൽക്കാട്ടിലെ അഗ്നിപുത്രി

ചമ്പൽ നദിയൊഴുകുന്നു രൗദ്രം രണഭൂമിയാകുമീ കർമ്മഭൂവിൽ കലിയാർന്നു കുത്തിപ്പായുന്ന തീരേ കലി തുള്ളി ആർത്തവൾ, അഗ്നി...more

നവോത്ഥാന ചിന്തകൾ

നവോത്ഥാന ചിന്തകൾ * * * * * * * * * * * * * * നവമാമൊരുത്ഥാനം ചിന്തകളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതുറവയായ് പിന്നെ - യാർത്ത...more