ദൈവം വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു/അശ്വതി എം മാത്യു

ദൈവം നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. ഇത്രയും നാള്‍ കത്തിച്ച നെയ്യ് വിളക്കും മെഴുകുതിരികളും ഒരു പന്തം പോലെ കൂട്ടിപ്...more

ഒ വി വിജയന്റെ ആത്മീയദർശനം – ഗുരുസാഗരം/കാവ്യ എൻ

ഉത്തരാധുനികത കൊടികുത്തുന്ന കാലത്താണ് ഒ വി വിജയൻ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചത്. ഭാഷയിൽ ഒ വി വിജയൻ കാണിച്ച...more

കേരളത്തനിമ/ഡോ പി ഇ വേലായുധൻ

ഭാഷയെ യാധാരമാക്കി പുന ക്രമീകരിച്ചല്ലോആർഷ ഭൂവിലുള്ള രാജ്യ വിഭാഗങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറുകൂടി ചേർത്തു തിരു കൊ...more

പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ/അനുകുമാർ തൊടുപുഴ

തടയിൽവേവുമുറിച്ചുകടന്നകഷ്ടതകളുടെ ചൂട്പാതിയാറാതെ അത്താഴമൂട്ടാൻമറുകര തേടുന്നുണ്ടാകാം.വലിഞ്ഞുകയറിവന്ന ചാവാലിനായ...more

ഗ്രന്ഥാലയത്തിലെ ശശാങ്കൻ/ശശിധരൻ നമ്പ്യാർ തൃക്കാരിയൂർ

ശശാങ്കൻ ഉച്ചമയക്കത്തിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരുവർഷത്തിലേറെയായി മയക്കമാണ് കൂട്ട്.ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി മിക്കവാറും ഇതുതന്നെ....more

ഉത്തരാസ്വയംവരം/ ശ്രുതി പ്രകാശ്

കൈവിരൽ തുമ്പിൽ പിടിച്ച് പിച്ചവെച്ച,ഓരോ സ്ത്രീയെന്ന ജന്മവും,ഒരു ചെറു സസ്യമാകുന്നു, വെറും പുൽകൊടി.പറിച്ച് നടലെ...more

പൂമരം/അനിൽ രൂപചിത്ര

അകലെയൊരു പൂമരംഅതിനരികിലെത്താൻഅരനാഴികനേരം ആയുധമുണ്ടെൻ്റെ കൈയ്യിൽആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെൻ്റെയുള്ളിൽ ഇടനാഴിയല്ല...more

മഷിക്കൂട്ട്/ആശ അഭിലാഷ് മാത്ര

കേരളം വരയ്ക്കുവാൻ വർണ്ണങ്ങളുമായി സായാഹ്നത്തിൽ ഈ കടൽക്കരയിൽ.. അസ്തമയത്തിൻ ചാരുതയുംഉദയത്തിൻ ശോഭയും പല വർണ്ണ...more

പാപനാശിനി/മേദിനി കൃഷ്ണൻ

കാണുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം നിറം മങ്ങവേ മനസ്സ് പിടയുമ്പോൾ..മിഴികൾ നിറയുമ്പോൾ..കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ..കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന കാഴ്ച...more

കരയുന്ന ഹൃദയം/ബീന ബിനിൽ

എൻ ഹൃദയം കരയുന്നുഎൻ മിഴികൾ നിറയുന്നുനിലാവാൽ എന്നിൽ പെയ്തിറങ്ങിയയെൻ സ്നേഹിതനെ,എന്നെ തനിച്ചാക്കി അകലരുതെ, നീ പ...more