വസന്തം/റീനാമണികണ്ഠൻ


വസന്തമായിരുന്നു ചുറ്റും
നിലാവ് പങ്കുവച്ചവൾക്ക്

ആനന്ദത്തിൽ ആകാശം
മേൽക്കൂര കെട്ടി മറച്ചു

ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വഴിവിളക്കുകൾ
വെളിച്ചമേകി

നടന്നിറങ്ങിയിടങ്ങളിലൊക്കെയും
ആരോ പിന്തുടരുന്നതുപ്പോ ലെ

പറഞ്ഞു തീരാത്ത വാക്കുകളെ
കേട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ

എന്നിട്ടും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ
ഉൾച്ചുഴികളിൽ അകപ്പെടുന്ന നേരം

ഞാനെന്നെ മറന്നു
വക്കുന്നു

           

You can share this post!