ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /അടയാളപ്പെടൽ/സംഗീത ജെയ്സൺ

സംഗീത ജെയ്സൺ

മാറ്റിവെയ്ക്കപ്പെട്ട ചിലയിഷ്ടങ്ങൾ
ഭ്രാന്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിൽ പൂക്കുമ്പോൾ
സ്വയം കുരുക്കാനെടുത്ത
ചങ്ങലക്കുരുക്കിൻ കിലുക്കങ്ങൾ
നിന്നിലവസാനിക്കുന്നുവോ ?

ഉന്മാദത്തിൻ രാവുകളിൽ
ചിന്തകളുറഞ്ഞ് മുടിയഴിച്ച്
നിലാവിൻ കൈ പിടിച്ചുലാത്തുമ്പോൾ
സ്വയം തളയ്ക്കാനെടുത്ത
ആണികളുടെ മൂർച്ചകൾ
നിന്നിലവസാനിക്കുന്നുവോ ?

അനുവാദത്തിനു മുതിരാതെ
ഓർമ്മകളിൽ കുളിച്ചു കയറുമ്പോൾ
മനസ്സിൽ വിടർന്ന നീർപ്പൂവിൻ
സുഗന്ധങ്ങൾ
നിന്നിലവസാനിക്കുന്നുവോ ?

ഒരു വാക്കിൽ ഒരു നോക്കിൽ
ആയിരം സൗരവീചികൾ
ഒന്നിച്ചുണരുമ്പോൾ
ഭൗമ മണ്ഡലങ്ങളിലെ താരപ്രഭകൾ
നിന്നിലവസാനിക്കുന്നുവോ?

മാറ്റിവെയ്ക്കപ്പെട്ട ചിലയിഷ്ടങ്ങൾ
ഭ്രാന്തിൻ്റെയറ്റങ്ങളിൽ മുറുകുമ്പോൾ
ചിന്താശകലങ്ങളിലെ കൈയ്യൊപ്പുകളും
നിന്നിലവസാനിക്കുന്നുവോ?

എന്നിലറിയാത്തൊരവസാനമായി
പിന്നിൽ പതിഞ്ഞ സ്വപ്നമായി
വഴികളിലും വസന്തങ്ങളിലും
അനന്തമായടയാളപ്പെടാൻ
ഒരു വാക്കിനെ ഞാൻ
നിന്നിലേയ്ക്കെറിയട്ടെ…?

HOME PAGE

M K ONAPPATHIPP

You can share this post!