മാർക്കട പുരാണം

Magazine

കാക്കക്കൂട്ടത്തിന്റെ കർണാകടോര കലമ്പൽ കേട്ടാണ് കണ്ണുതുറന്നതു. നേരം നല്ലപോലെ വെളുത്തിരുന്നു. കാക്കകളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനമോണോ എന്നു സംശയിപ്പിക്കുന്ന കാ...

By മുണ്ടമറ്റം രാധാകൃഷ്ണൻ

ഇളിയും ചിരിയും

Magazine

മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ സാജാത്യ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ജീവൻ എല്ലാ ജീവികളിലും ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഏതിന്റെ കാര്യത്തിലും ജീവൻ പോയി എന്നു പറഞ്ഞാൽ അർഥം ഒന്നു...

By മുണ്ടമറ്റംരാധാകൃഷ്ണൻ

മാവേലിയുടെ ദു :ഖം

Magazine

തിരുവോണനാൾ. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർവിലേക്കുള്ള ദൂരം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ താണ്ടിയിരുന്നു. മുറ്റത്തുനിന്നൊരു കൂവൽ കേട്ടു. ഈ ദിവസം, ഈ സമയം മാവേലിയെ ക്ഷണിച്ചു...

By മുണ്ടമറ്റം രാധാകൃഷ്ണൻ

നാരീജന്മം നരകം

Magazine

ബസ്സിന്റെ ഇരമ്പൽ കേട്ടു. അമ്മ ധൃതി പിടിച്ചു മകനെ യൂണിഫോം ഇടുവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഷെഡ്‌ഡി, നിക്കർ, ഷർട്ട്‌ ഓരോന്നായി ഇടുവിച്ചു. ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവർ ഹോൺ അ...

By മുണ്ടമറ്റം രാധാകൃഷ്ണൻ

ഓണത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും മറുനാടന്‍ ഓണാഘോഷവും

Magazine

ഓണത്തിന്റെ ഭൂതകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ അതിന്റെ ഐതിഹ്യത്തോടും മിത്തുകളോടും ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്നു. കര്‍ക്കടക മാസത്തിലെ ഇരുണ്ട അന്തരീക്ഷത്തില്‍നിന്ന് ചിങ്ങത്...

By ഫൈസല്‍ബാവ

പ്രായശ്ചിത്തം

Magazine

അതെ – ‘മുൻപൻ ഞാൻ‘ ഘോഷിച്ചതും ചീറിപ്പാഞ്ഞതും നീ തന്നെ നിന്റെ ആഢംഭരക്കോയ്മയുടെ പുത്തൻവഴക്കങ്ങളിൽ ചിതറിയ ജീവിതച്ചാലുകളുടെ നിറം ചുവന്നുകലങ്ങിയി...

By ഗീത മുന്നൂർക്കോട്

ഒക്ടോബറിലെ പ്രകൃതി ദൃശ്യം/ഹിരണ്‍ ഭട്ടാചാര്യ – അസം

Magazine

(ഹിരണ്‍ ഭട്ടാചാര്യ - അസം) ഒക്ടോബറിലെ പ്രകൃതി ദൃശ്യം നൃശംസമായ ഒരു വാനത്തിന്‍റെ ഉന്മത്തത അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അസ്വസ്ഥമായ വയലുകളിലൂടെ പച്ച അ...

By മുരളി. ആര്‍

രണ്ടു കവിതകൾ

Magazine

വൺവേയ്ക്കറ്റത്ത് അടിമുടി നിന്നെക്കോരി പ്രണയിച്ചതാണ് നിന്റെ രണ്ടടിക്കു പിറകെ ഒന്നരയടി കാലുകൾ നിരങ്ങിയതാണ് മൃദുചൂളമടിച്ചെന്റെ ചങ്കു തുളഞ...

By ഗീത മുന്നൂർക്കോട്

I See You

English

Prayers and appeals to see and hear Often ignored in our selfish preferences As the busy machine on the go Hardly does it heed her wishes ...

By Prameela Tharavath

Ode To Monsoon

English

Adorned as the queen of seasons You reigned supreme over the souls of earth Oh! divine monsoon.... As odes, epics, songs and ballads Literary f...

By Prameela Tharavath

VISITORS

137775
Total Visit : 137775

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe