കഥാപാത്രങ്ങൾ/ എം.കെ.ഹരികുമാർ 

Magazine

കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ്.നമ്മൾ നേരിട്ടു കാണാത്ത അവർ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും ഭയങ്ങളെയും തുലനം ചെയ്യുന്...

By

The Lost Arcadia/Sujatha Sasindran

Magazine

Frequently my soul longs for a voyageA voyage that cannot be eludibleTo resume those golden days of glee,With full of vigour and enthusias...

By

അഭിമുഖം /ഗോപൻ മൂവാറ്റുപുഴ/എഴുതാതിരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

Magazine

ഗോപൻ മൂവാറ്റുപുഴ ഗോപൻ മൂവാറ്റുപുഴ/ഇംപ്രസിയോ ഡോട് കോം ലേഖകൻ  പ്രമുഖ കഥാകൃത്തും ചിത്രകാരനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ഗോപൻ മൂവാറ്റുപുഴ സംസാരിക്കുന...

By

Dreams/Deepa Sajith

Magazine

Dreaming buds  Blooming richlyWaking me upPuzzling what I dreamt ! True is it ?A dream withinSearching realityKeeping us aliveAll...

By

വിശ്വമഹാകവിയും വിശ്വമഹാഗുരുവും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ/ജീ .തുളസീധരൻ ഭോപ്പാൽ

Magazine

ശ്രീനാരായണഗുരുവിൻ്റെയും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെയും കൃതികളെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ലേഖകൻ  മാനവികതയുടെ മഹനീയതകൊണ്ട് രാജ്യാന്തരസീമകൾ മറികടന്ന രണ്...

By

Her Vision/M K Harikumar/Translation: Prameela Tharavath

Magazine

Prameela Tharavath She longedto put on a hatThe Moon and the Sungifted it to her Alone at firstThen in small groupsthe tiny birds were c...

By

മനുഷ്യരിടങ്ങൾ/സിന്ദു കൃഷ്ണ

Magazine

ഇഷ്ടങ്ങളെയൊക്കെമയിൽപ്പീലി പോലെമന ചെപ്പിൽകൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരുവളാണ്! ആരുടെ പ്രീതിക്കുംവഴങ്ങി കൊടുക്കാത്തഒരുവൾ!എന്നാലും മാറ്റി നിർത്താതെച...

By

പാർശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരിലേക്ക്/ഷീജ രാധാകൃഷ്ണൻ

Magazine

പുസ്തക പരിചയം I am not a silent spectator : Why truth has become so bitter, dissent so intolerable, justice so out of reach ” എഴുതിയത്.ഫ...

By

നല്ല നാൾപിറവി/സുരേഷ് വിട്ടിയറം

Magazine

വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഇടങ്ങൾ വേണ്ട …. വിലപേശലില്ല ഒട്ടും മൊച്ചയില്ല. മൈംഷോയിലൂടെന്ന പോലെവിൽക്കുന്നു വാങ്ങുന്നുപ്രായമെന്യേ ….ആണും പെണ്ണുമൊന...

By

സ്ക്കൂൾ ചിത്രങ്ങൾ/ജോംജി

Magazine

പള്ളിക്കൂടവും മഴക്കാലവുംരണ്ടർദ്ധഗോളങ്ങളായിഎന്നിൽ നിറയുന്നു.പെരുത്ത മഴയിൽചിതറി വീഴുന്ന മാമ...

By

VISITORS

252470
Total Visit : 252470

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe