പേടി

Magazine

പേടി ---------- എവിടെയും പേടിയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ചിന്നം വിളിക്കുന്നു: കുന്തിക്കു കർണ്ണനെ പേടി പുരുവിന് യയാതിയെ പേടി നളന് ദമയന്തിയെ പേടി ശകുന്തളക...

By കണ്ണനാർ തോപ്പിൽ

 ഋതുസംക്രമം-43

Magazine

          ട്രെയിനിങ് ദിനങ്ങൾ അതിവേഗം കടന്നുപൊക്കോണ്ടിരുന്നു . പരിശീലനത്തിനിടയിൽ താൻ എല്ലാറ്റിലും ഒന്നാമതെത്തി . ആരതിയും അവളുടെ കൂട്ടു...

By സുധ അജിത്

മഹാവാണിജ്യ ദുർമ്മന്ത്രവാദത്തിന്റെ കാലത്ത് വായനക്കാരന്റെ അസ്തിത്വം

Magazine

''എഴുത്തുകാരന്റെ കലാപം വ്യവസ്ഥിതിയോടോ, സ്വന്തം കാലത്തോടോ ആകാം. എന്നാൽ അയാൾ മറ്റൊരു കൃതിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട്‌  ഒന്നും തന്നെ ആലോച...

By എം.കെ.ഹരികുമാർ

*മ്യൂണിക്കിലെ ബൊമ്മകള്‍/സിൽവിയ പ്ളാത്ത്

Magazine

പരിപൂർണ്ണത ഭയാനകമാണ് ഗർഭം ധരിക്കാന്‍ പോലുമാകാതെ തണുത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞായി, അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തെയത് കുത്തിനിറയ്ക്കും ജലസർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ ‘യൂ’മര...

By പരിഭാഷ:  ഗീത മുന്നൂർക്കോട്

ഋതുസംക്രമം -42

Magazine

തികച്ചും സ്മാർട്ടായ സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ '' . ഹലോ ..ഞാൻ നിധീഷ് ..തൃശൂരിൽ നിന്നും ഐ പി എസ് ട്രയി നിങ്ങിനായി പോകുന്നു'' ഞാനും ആരതിയും സന്തോഷപ...

By സുധ അജിത്

ഋതുസംക്രമം- 41

Magazine

ട്രെയിനിങ്ങിനായി വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദിനവും കാത്ത് താൻ അക്ഷമയോടെ നാളുകൾ പിന്നിട്ടു . ആരതിയുടെ നിലയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല .ആദിവാസി ഗോത്രത്തിൽ നിന്നു...

By സുധ അജിത് 

ഋതുസംക്രമം –40

Magazine

  ഇരുവരും ഉയർന്നനിലയിൽ തന്നെ പാസ്സായി . തനിക്ക് 52 ഉം ആരതിക്ക്‌ 91 ഉം. ഐ എ എസ് കിട്ടുമായിരുന്നിട്ടും ആരതിക്ക്‌ ഐ പി എസ് നു പോകണമെന്നായിരുന്നു...

By സുധ അജിത്

 എം കെ ഹരികുമാറിന്റെ ശ്രീനാരായണായ: ആദ്യ മിസ്റ്റിക് നോവൽ

Magazine

എം കെ ഹരികുമാറിൻ്റെ  'ശ്രീനാരായണായ' എന്ന മിസ്റ്റിക് നോവലിനെ ക്കുറിച്ചൊരു കുറിപ്പ്  എന്താണ് ജീവിതം? ഹരികുമാർ അതിനുത്തരമായ് പറയുക ഇങ്ങനെയായിരിക...

By രാജൻ സി എം

ഋതു സംക്രമം-39

Magazine

തന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ പ്രതീക്ഷയുടെ നറും തിരി നാളങ്ങൾ അവിടെ മിന്നി മറഞ്ഞു . ആ വൃദ്ധകരങ്ങൾ വിറയലോടെ തന്റെ കൈകളിൽ സ്പർശിച്ച...

By സുധ അജിത്

Inglourious Basterds, Performatism and the Old Testament

English

Friends, relatives, and correspondents have recently been pointing out to me the performatist qualities of Quentin Tarantino’s newly released Inglo...

By Raoul Eshelman

VISITORS

73076
Total Visit : 73076

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe