ചിത്രശലഭങ്ങളെ പിടിക്കാന്‍ /നോഷി ഗിലാനി / ഉറുദു

Magazine

സൗരഭ്യത്തെ കൈക്കലാക്കാന്‍, വര്‍ഷസന്ധ്യകളെ പിടിച്ചടക്കാന്‍, വീട്ടിലിക്കുമ്പോള്‍ നക്ഷത്ര വെളിച്ചത്തെ എത്തിപ്പിടിക്കാന്‍ എളുപ്പമാണെന്ന് ഞാനൊരിക്ക...

By  മുരളി ആര്‍

സ്ത്രീ..

Magazine

ഉഴുതുമറിക്കാൻ സ്ത്രീ പാടമല്ല ഉലകിൽ ഉയിരിൻ്റെ കാതലാണ് കളിപ്പാട്ടമല്ലവളെ തച്ചുടക്കാൻ യന്ത്രകോപ്പല്ല സ്ത്രീ അംബയാണ് മജ്ജയുംമാംസവും പകുത്തിടുന്നോ...

By ദീപാസോമൻ

യവനികക്ക് പിന്നില്‍/കോറല്‍ ബ്രാച്ചോ ( മെക്സിക്കന്‍)

Magazine

പ്രശാന്തിയുടെ ഒരു ലോകമുണ്ട്. സാന്ദ്രമായ പച്ചപ്പിന് പിന്നില്‍ ഒരു ദേവാലയം. ഗാഢമായ ശാന്തത. അകളങ്കിതമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം. അതിന്‍റെ നിശ്ശബ്ദത. മറ്റ...

By  മുരളി ആര്‍

മാർക്കട പുരാണം

Magazine

കാക്കക്കൂട്ടത്തിന്റെ കർണാകടോര കലമ്പൽ കേട്ടാണ് കണ്ണുതുറന്നതു. നേരം നല്ലപോലെ വെളുത്തിരുന്നു. കാക്കകളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനമോണോ എന്നു സംശയിപ്പിക്കുന്ന കാ...

By മുണ്ടമറ്റം രാധാകൃഷ്ണൻ

ഇളിയും ചിരിയും

Magazine

മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ സാജാത്യ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ജീവൻ എല്ലാ ജീവികളിലും ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഏതിന്റെ കാര്യത്തിലും ജീവൻ പോയി എന്നു പറഞ്ഞാൽ അർഥം ഒന്നു...

By മുണ്ടമറ്റംരാധാകൃഷ്ണൻ

മാവേലിയുടെ ദു :ഖം

Magazine

തിരുവോണനാൾ. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർവിലേക്കുള്ള ദൂരം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ താണ്ടിയിരുന്നു. മുറ്റത്തുനിന്നൊരു കൂവൽ കേട്ടു. ഈ ദിവസം, ഈ സമയം മാവേലിയെ ക്ഷണിച്ചു...

By മുണ്ടമറ്റം രാധാകൃഷ്ണൻ

നാരീജന്മം നരകം

Magazine

ബസ്സിന്റെ ഇരമ്പൽ കേട്ടു. അമ്മ ധൃതി പിടിച്ചു മകനെ യൂണിഫോം ഇടുവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഷെഡ്‌ഡി, നിക്കർ, ഷർട്ട്‌ ഓരോന്നായി ഇടുവിച്ചു. ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവർ ഹോൺ അ...

By മുണ്ടമറ്റം രാധാകൃഷ്ണൻ

ഓണത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും മറുനാടന്‍ ഓണാഘോഷവും

Magazine

ഓണത്തിന്റെ ഭൂതകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ അതിന്റെ ഐതിഹ്യത്തോടും മിത്തുകളോടും ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്നു. കര്‍ക്കടക മാസത്തിലെ ഇരുണ്ട അന്തരീക്ഷത്തില്‍നിന്ന് ചിങ്ങത്...

By ഫൈസല്‍ബാവ

പ്രായശ്ചിത്തം

Magazine

അതെ – ‘മുൻപൻ ഞാൻ‘ ഘോഷിച്ചതും ചീറിപ്പാഞ്ഞതും നീ തന്നെ നിന്റെ ആഢംഭരക്കോയ്മയുടെ പുത്തൻവഴക്കങ്ങളിൽ ചിതറിയ ജീവിതച്ചാലുകളുടെ നിറം ചുവന്നുകലങ്ങിയി...

By ഗീത മുന്നൂർക്കോട്

ഒക്ടോബറിലെ പ്രകൃതി ദൃശ്യം/ഹിരണ്‍ ഭട്ടാചാര്യ – അസം

Magazine

(ഹിരണ്‍ ഭട്ടാചാര്യ - അസം) ഒക്ടോബറിലെ പ്രകൃതി ദൃശ്യം നൃശംസമായ ഒരു വാനത്തിന്‍റെ ഉന്മത്തത അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അസ്വസ്ഥമായ വയലുകളിലൂടെ പച്ച അ...

By മുരളി. ആര്‍

VISITORS

120081
Total Visit : 120081

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe