ഭ്രാന്തു പൂക്കുമ്പോൾ…..

Magazine

ഇരുണ്ട ഭൂമിക തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് വീണ്ടും സൂര്യനെ കണ്ടെത്തിയത്... ഇമയുയർത്താൻ പറ്റാത്താത്ര ദ്യുതിയുണ്ടതിന് പക്ഷേ ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുമാണ്.....

By ദീപാസോമൻ ദേവീകൃപ

സ്യൂഡോ റിയലിസവുമായി എം.കെ. ഹരികുമാർ

Magazine

മലയാള സാഹിത്യരചനയിൽ പുതിയൊരു ആഖ്യാനമാതൃക അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്‌ പ്രശസ്ത വിമർശകനും കോളിമിസ്റ്റും നോവലിസ്റ്റുമായ എം.കെ. ഹരികുമാർ. ആത്മായനങ്ങളുടെ ...

By ശൈലേഷ് നായർ

Muted Machine

English

  As a fatal blow of the fate- Many sharp spears and swords Thrusted deeper thousand times Until the throne of passions Burst out into blo...

By Prameela Tharavath

രാമചന്ദ്രൻ കരവാരത്തിന് അവാർഡ്

Magazine

രാമചന്ദ്രൻ കരവാരത്തിന് പ്രൊഫ മീരാക്കുട്ടി ഭൂമിക്കാരൻ അവാർഡ് കാലടി: പ്രൊഫ . പി. മീരാക്കുട്ടിയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് ഭൂമിക്കാരൻ പത്രം ഏർപ്പെടുത്തിയഅവാ...

By

ഋതുസംക്രമം -21

Magazine

ഗിരിജ ചിറ്റയുടെ അടുത്തു മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ അങ്കിൾ ഒരു പുതിയ വാർത്തയുമായി അവിടെ വന്നു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു . പ്രൊഫസ്സർ കൃഷ്ണപ...

By സുധാ അജിത്ത്

A poem on road accident

English

  Ode To The Dear Departed... I remember it's on a hartal day- The dark evening of the first February; It was just a minute ago He...

By Prameela Tharavath

പ്രിയദയുടെ പുരുഷാര്‍ത്ഥം/നോവൽ -7

Magazine

7 ഗാന്ടകി --  പുതുരേണു ഇന്ദ്രനീലക്കണ്ണിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി. അവര്‍ അവരുടെ ലാപ്പുകളില്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ തെളിയുന്നതും മായുന്നതും കണ്ടു.   ഭൂമിയിലെ മനുഷ്...

By മംഗള കാരാട്ടുപറമ്പിൽ

Stop not to stare

English

STOP NOT TO STARE On the move to the hills and valleys Tiresome trips on every day Tempting serenities on the way Graceful divinities o...

By Prameela Tharavath

പ്രഹേളിക

Magazine

  രാത്രിയേകാന്ത, മാകാശം ഘനശ്യാമം; നേർത്ത തേങ്ങൽപോലൊരു തെന്നലിടക്കിടെ മൂർത്ത ദു:ഖങ്ങളാം മരങ്ങളെയിളക്കുന്നൂ, പിന്നെ വീണ്ടും നിശ്ചലയാ...

By രാജൻ സി എം

പ്രിയദയുടെ പുരുഷാര്‍ത്ഥം/നോവൽ 4-6

Magazine

4 ജാലംഗി ------ നീയെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രനീലക്കണ്ണ്‍ ചോദിച്ചു. ' അവളെ കാണുകയാണ്, അവളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ പോകുകയാണ്." "വരൂ , നമുക്കൊന്നിച്ചാക...

By മംഗള കാരാട്ടുപറമ്പിൽ

VISITORS

37733
Total Visit : 37733

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe