പ്രായശ്ചിത്തം

Magazine

അതെ – ‘മുൻപൻ ഞാൻ‘ ഘോഷിച്ചതും ചീറിപ്പാഞ്ഞതും നീ തന്നെ നിന്റെ ആഢംഭരക്കോയ്മയുടെ പുത്തൻവഴക്കങ്ങളിൽ ചിതറിയ ജീവിതച്ചാലുകളുടെ നിറം ചുവന്നുകലങ്ങിയി...

By ഗീത മുന്നൂർക്കോട്

ഒക്ടോബറിലെ പ്രകൃതി ദൃശ്യം/ഹിരണ്‍ ഭട്ടാചാര്യ – അസം

Magazine

(ഹിരണ്‍ ഭട്ടാചാര്യ - അസം) ഒക്ടോബറിലെ പ്രകൃതി ദൃശ്യം നൃശംസമായ ഒരു വാനത്തിന്‍റെ ഉന്മത്തത അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അസ്വസ്ഥമായ വയലുകളിലൂടെ പച്ച അ...

By മുരളി. ആര്‍

രണ്ടു കവിതകൾ

Magazine

വൺവേയ്ക്കറ്റത്ത് അടിമുടി നിന്നെക്കോരി പ്രണയിച്ചതാണ് നിന്റെ രണ്ടടിക്കു പിറകെ ഒന്നരയടി കാലുകൾ നിരങ്ങിയതാണ് മൃദുചൂളമടിച്ചെന്റെ ചങ്കു തുളഞ...

By ഗീത മുന്നൂർക്കോട്

I See You

English

Prayers and appeals to see and hear Often ignored in our selfish preferences As the busy machine on the go Hardly does it heed her wishes ...

By Prameela Tharavath

Ode To Monsoon

English

Adorned as the queen of seasons You reigned supreme over the souls of earth Oh! divine monsoon.... As odes, epics, songs and ballads Literary f...

By Prameela Tharavath

Insane just in an instant!

English

A step forward My eyes open wide wander around as if insane May I catch some obscure scene My trembling foot would withdraw My ears sharpe...

By Geetha Ravindran . ....................................

ഗിയൂസെപ്പേ ഊങ്ങ്ഗാറെട്റിയുടെ നാല് കവിതകള്‍.

Magazine

  1. ഗൃഹാതുരത്വം. വസന്തത്തിന്‍റെ ആഗമനത്തിന് തൊട്ടു മുന്‍പ് ജനങ്ങള്‍ അപൂര്‍വമായി കടന്നു പോകുമ്പോള്‍, രാവ് ഏറെക്കുറെ അവസാനിക്കാറാവുമ്പോള...

By മുരളി ആര്‍

സമൂഹ പ്രതിരോധംഎന്താണ്?

Health

പ്രതിരോധമാർഗങ്ങൾ ആയ മാസ്ക്, സാമൂഹിക അകലം, വ്യക്തിശുചിത്വം എല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തടുക്കും. എന്നാൽ പൂർണമായ സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കുവാൻ എന്...

By ഡോ സി എൻ മോഹനൻ നായർ

പടയണിയുടെ ചരിത്രം

Magazine

പടയണിയുടെ ചരിത്രംപടയണിയുടെ ചരിത്രം കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകളിൽ പറയാനാവുന്നതല്ല. ഭൂമി ശാസ്ത്രം , ചരിത്രം , സംസ്കാരം , ഭക്ഷണം , നരവംശ ശാസ്ത്രം , ഭരണ...

By ഗോപു വി നായർ

The Giant Microbe

English

Wherever we gathered blindly Nature gasped for breath Together we chased the time To conquer the world- Challenging all other species Just a...

By Prameela Tharavath

VISITORS

147145
Total Visit : 147145

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe