കൊത്ത്/കണ്ണനാർ

Magazine

കൊത്ത് ഞാൻനിന്നെ കൊത്തിനീഎന്നെ കൊത്തി, കൊത്തുതുടർന്നുപടർന്നുവിടർന്നുപറന്നു;ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾതൻജ്ഞാതാ,ജ്ഞാത ഭ്രമണപഥങ്ങൾ ചുറ്റിത്താണ്ടിമടങ്ങിമണ്ണ...

By

Chasing the Dream/ Sujatha Sasindran

Magazine

It's time to reboundNot to the wishful daydreamBut to the outset, whereThe mysterious voyage commence. Envisage and apprehend thing...

By

Dazzling ! but…/Geetha Ravindran

Magazine

Lovely drops you shedin mighty moods,Diffusing in the vastnessround my entire domaindeflect in unison ! These vibrant rainbowsare heavenIy ...

By

സ്വതന്ത്ര(വേ)വാഴ്ച/ ജയപ്രകാശ് എറവ്  

Magazine

,വിവസ്ത്രനാവുമ്പോഴാണ്ഞാനൊരോ ദിനവും സ്വതന്ത്രനാവുന്നത്പകലന്തിയോളംചുളിവോചളിയോപറ്റാതെ ശരീരത്തെ പൊതിയുമ്പോൾഅതെൻ്റെ നഗ്നതയ്ക്കു മേലുള്ളമുൾക്കിരീടമാ...

By

പ്രണയം/അജിതൻ ചിറ്റാട്ടുകര

Magazine

എനിക്കു കാണാംനിൻ്റെ നക്ഷത്രക്കണ്ണുകളിൽനിഴലിക്കുന്നനമുക്കിടയിലെ കടൽ.ചില നേരങ്ങളിൽഇളകാത്ത ഓളങ്ങളുടെ മടിയിൽതലചായ്ക്കുമത്.മറ്റു ചിലപ്പോൾകരയിലേ...

By

എത്ര ശോകം/റസിയ മുഹമ്മദ്

Magazine

ഒരു വട്ടം കൂടിയെൻ മാമല നാടിന്റെഹരിതമാം മേനിയെ കണ്ടു നിൽപ്പാൻഒരുമിച്ചിരുന്നോരി മലയാളി മണ്ണിന്റെകഥയോന്നു കേൾക്കുവാനിന്നു മോഹം .. എവിടെ പൊലിഞ്...

By

അറിഞ്ഞതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം/ഗോപൻ മൂവാറ്റുപുഴ

Magazine

കിഴക്കും പാടത്തെ രാമചന്ദ്രൻ മാഷ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ മലയാളം പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ്, പൊടുന്നനെ ഭാഷ മറന്നു പോയത് ! ബ്ലാക്ക് ബ...

By

ഓർമ്മച്ചെപ്പ്/രമ്യ അജിത്ത്

Magazine

നഷ്ടബാല്യത്തിൻ നറുമുത്തുകളൊളിപ്പിക്കും ചിപ്പിയായിന്നു ഞാൻകാര്‍കൊണ്ടല്‍ തോരണ ചാര്‍ത്തിന്‍ താഴെകളഹംസങ്ങളേറും കല്‍പടവുകളില്‍ചെറു മീന്‍ തുള്ളാ...

By

കാത്തിരിപ്പ്/മുരളി കുളപ്പുള്ളി

Magazine

ശോഷിച്ച ദേഹമതിലൊട്ടിയവയറിന്റെചുളിവൊന്നു നിവരുന്നതാണ്ടിലൊരിയ്ക്കൽ കിഴങ്ങും, ഫലങ്ങളും എങ്ങുംനിറയുന്നമാസത്തിലൊട്ടും പശിയറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ...

By

അങ്ങയ്ക്ക്/ദയ പച്ചാളം

Magazine

ഭഗവാനേ,നിന്നെ വിറ്റിട്ടുവേണംഇന്നും കഞ്ഞിയ്ക്കരിവാങ്ങുവാന്‍.തലച്ചുമടിന്‍ ഭാരം പകലന്തിവരെയുംതാങ്ങാനാ...

By

VISITORS

197061
Total Visit : 197061

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe