ഉടൽ നിറയെ പുള്ളികളുള്ള റോഡ്.

Magazine

  പാതയോരത്തൊരു മാവ് മവിലാകെ തളിര് തളിരുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉടൽ നിറയെ പുളളികളുള്ള കുയിൽ നാദത്തിന്റെ ടേക്ഓഫ്. ഇലക്ട്രിക് ലൈനിന്റെ ശ്രുതി...

By ബിബിൻ ബേബി

അട്ടകൾ

Magazine

വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയും അട്ടകളുടെ ജീവിതത്തിലില്ല. കുറച്ചു മാത്രം ദൂരം മന്ദം പോകുക എന്നത്‌ അവയ്ക്ക്‌ യാത്രയാണ്‌. വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്...

By എം.കെ.ഹരികുമാർ

Question Everything

English

“Pray for the victims” they all said in unison “But they were all praying” Said a young kid Some Adult signed ‘hush’ at the kid and the kid...

By vinod narayan

We live in cities

English

We live in cities made in the eye of a village first blinding it of communities and then telling there is darkness. We live in cities made w...

By vinodnarayan

Sound

English

A sound has the power to reach many and many can make a sound.. And you…? You have the power to not listen yes.. the power to not listen b...

By vinod narayan

ഋതുസംക്രമം-43

Magazine

  തറവാട്ടിൽ നിന്നും മുത്തശ്ശിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ വിനുവിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു . മുത്തശ്ശന്റെ മരണശേഷം അയ്യപ്പനമ്മാവൻ എങ്ങും പോയില്ല . കാര്യങ്ങൾ...

By സുധാ അജിത്ത്

പേടി

Magazine

പേടി ---------- എവിടെയും പേടിയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ചിന്നം വിളിക്കുന്നു: കുന്തിക്കു കർണ്ണനെ പേടി പുരുവിന് യയാതിയെ പേടി നളന് ദമയന്തിയെ പേടി ശകുന്തളക...

By കണ്ണനാർ തോപ്പിൽ

 ഋതുസംക്രമം-43

Magazine

          ട്രെയിനിങ് ദിനങ്ങൾ അതിവേഗം കടന്നുപൊക്കോണ്ടിരുന്നു . പരിശീലനത്തിനിടയിൽ താൻ എല്ലാറ്റിലും ഒന്നാമതെത്തി . ആരതിയും അവളുടെ കൂട്ടു...

By സുധ അജിത്

മഹാവാണിജ്യ ദുർമ്മന്ത്രവാദത്തിന്റെ കാലത്ത് വായനക്കാരന്റെ അസ്തിത്വം

Magazine

''എഴുത്തുകാരന്റെ കലാപം വ്യവസ്ഥിതിയോടോ, സ്വന്തം കാലത്തോടോ ആകാം. എന്നാൽ അയാൾ മറ്റൊരു കൃതിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട്‌  ഒന്നും തന്നെ ആലോച...

By എം.കെ.ഹരികുമാർ

*മ്യൂണിക്കിലെ ബൊമ്മകള്‍/സിൽവിയ പ്ളാത്ത്

Magazine

പരിപൂർണ്ണത ഭയാനകമാണ് ഗർഭം ധരിക്കാന്‍ പോലുമാകാതെ തണുത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞായി, അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തെയത് കുത്തിനിറയ്ക്കും ജലസർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ ‘യൂ’മര...

By പരിഭാഷ:  ഗീത മുന്നൂർക്കോട്

VISITORS

95290
Total Visit : 95290

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe