തത്ത്വചിന്തയുടെ എത്നോമൈക്കോളജി: ഫംഗസിന്റെ കലാവിരുത് 

Magazine

എം കെ ഹരികുമാർ എഴുതിയ ഫംഗസ് സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു വ്യതിയാനമാകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് കഥാകൃത്ത് വിമൽ വിനോദ് റഷ്യ പശ്ചാത്തലമായി എഴുതപ്പെട്ട ...

By വിമൽ വിനോദ് വി കെ

Moonlight has sweet smell

English

What a sweet smell to this moonlight! You know moonlight has sweet smell? Even to me it was unknown. I know moonlight has much beauty....

By Sugathakumari/Translation By Murali R

Screwpine

English

A screwpine Standing on my way Wearing crescent on the head, Scattering fragrance Wearing thorns in the body, full. Placing on her feet A bla...

By Sugathakumari/Translation : By Murali R

ഉറക്കം

Magazine

ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരുടെയിടയിൽ ഉറങ്ങിയുറങ്ങി ഉറക്കം കെട്ടവൻ ഞാൻ ഉറങ്ങിയുറങ്ങിയൊരു പരുവം വന്നവൻ ഞാൻ ആസനത്തിൽ സൂര്യൻ ആലു നടും വരെ ഉറ...

By ഉറങ്ങുന്നോ നീ

അപ്രിയ യാഥാർത്ഥ്യം

Magazine

  ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം, എല്ലാ ഇല്ലായ്മകളേയും ദേദിച്ച്, ഒരു കപടമായ ആഢംബര സൌന്ദര്യം എടുത്തണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അണുബാധിച്ച കുടുംബമായ അണുകുടും...

By എ.പി.ഹാഫിസ്

ഈ ഏകാന്തമാം കടൽതീരത്ത് !

Magazine

അസ്തമയസൂര്യന്റെ ഓരത്ത് നിന്നൊരു നിലാപൊട്ട്, നിൻ വഴിത്താരകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് മുഖം മറച്ചു മൂടുപടമിട്ടു മാറി നിൽക്കുന്നിതാ... ഈ ഏകാന്തമാം കടൽ...

By ജോ

അഘോരികൾ!

Magazine

  മനസ്സിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും ജ്വരം ബാധിച്ച് നിർജ്ജീവമായിത്തുടങ്ങിയ വികലചിന്തകൾക്ക് കനം കുറഞ്ഞ് അണുക്കൾ കാർന്നുതിന്നുംമുമ്പെ ഒരു യാത്ര പോകണം,...

By ജോ

A HANDFUL OF ASHES

English

Yesternight, When I was napping, Eyes closed, on illusory intoxication, Pushing open the casement, On dream's horseback You came, S...

By P M Narayanan/translation: Muraly R

Two Poems

English

DOG He loves. Does not know to ask anything in return. Only complete dedication. Give a handful of rice. Afterwards, Only gratitude lasting t...

By Sugathakumari /Translation :Muraly R

Three Poems

English

O My Sweet Lord... “Sweetness You spread, In pure love You tread, In my heart You reside, O My Sweet Lord,My Love! May I serve You w...

By Preetha T K

VISITORS

141858
Total Visit : 141858

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe