അപ്രിയ യാഥാർത്ഥ്യം

Magazine

  ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം, എല്ലാ ഇല്ലായ്മകളേയും ദേദിച്ച്, ഒരു കപടമായ ആഢംബര സൌന്ദര്യം എടുത്തണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അണുബാധിച്ച കുടുംബമായ അണുകുടും...

By എ.പി.ഹാഫിസ്

ഈ ഏകാന്തമാം കടൽതീരത്ത് !

Magazine

അസ്തമയസൂര്യന്റെ ഓരത്ത് നിന്നൊരു നിലാപൊട്ട്, നിൻ വഴിത്താരകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് മുഖം മറച്ചു മൂടുപടമിട്ടു മാറി നിൽക്കുന്നിതാ... ഈ ഏകാന്തമാം കടൽ...

By ജോ

അഘോരികൾ!

Magazine

  മനസ്സിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും ജ്വരം ബാധിച്ച് നിർജ്ജീവമായിത്തുടങ്ങിയ വികലചിന്തകൾക്ക് കനം കുറഞ്ഞ് അണുക്കൾ കാർന്നുതിന്നുംമുമ്പെ ഒരു യാത്ര പോകണം,...

By ജോ

A HANDFUL OF ASHES

English

Yesternight, When I was napping, Eyes closed, on illusory intoxication, Pushing open the casement, On dream's horseback You came, S...

By P M Narayanan/translation: Muraly R

Two Poems

English

DOG He loves. Does not know to ask anything in return. Only complete dedication. Give a handful of rice. Afterwards, Only gratitude lasting t...

By Sugathakumari /Translation :Muraly R

Three Poems

English

O My Sweet Lord... “Sweetness You spread, In pure love You tread, In my heart You reside, O My Sweet Lord,My Love! May I serve You w...

By Preetha T K

കഥാന്ത്യം

Magazine

ചൂടു സഹിക്കാനാവാതെ കുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് അവനേയും കൊണ്ട് വാതിലിനരികിലേക്കു നടന്നു. തിളയ്ക്കുന്ന പാലക്കാടൻ ചൂടുകാറ്റ് വണ്ടിക്കകത്തേക...

By ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, അത്താപ്പൂർ

 അനാഘ്രാത കുസുമം

Magazine

അവൻ എഴുതിയ കവിതയിലെ 'അനാഘ്രാത കുസുമം' എന്ന പ്രയോഗം വായിച്ചതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ അവൾ തീണ്ടാരിത്തുണി അലക്കി വെളുപ്പിക്കാനെടുത്തു.. എത്രയുരച്ചിട്ടും ...

By എം.വി.ഷാജി

എല്ലാം ശരിയാവും?

Magazine

  എല്ലാം ശരിയാവും എന്നുതന്നെ ആശ്വാസപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നും നേരെയായില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞേടം വരെ... ചാരുപടിയിൽ ചാരി ആകാശം കണ്ടിട്ടില്ല .. ...

By എം.വി.ഷാജി

രുചി

Magazine

  നടന്നും കിടന്നും ചാടിയു- മോടിയും കടഞ്ഞും കുടഞ്ഞും പിടഞ്ഞു- മിഴഞ്ഞും അന്യോന്യംരൂചിഭേദങ്ങളെ ക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു! സ്ഥൂലം - ...

By കണ്ണനാർ തോപ്പിൽ

VISITORS

134060
Total Visit : 134060

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe