തനിച്ചിരിക്കൽ/രശ്മി എൻ.കെ

Magazine

ഉണർന്നാൽപ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തീർത്ത്ഭക്ഷണം ഒരുക്കണം.അതിലും വേഗത്തിൽ .അതൊന്നുകഴിക്കണം.അലക്കണം, തുടക്കണം'കുളിക്കണം,പണി കഴിഞ്ഞാൽഅടുക്കണം...

By

വഴിയിൽ/ബി ഷിഹാബ്

Magazine

ജനൽ പഴുതിലൂടെ നോക്കിയിരുന്നാൽയാത്ര പോകുന്നവരെ കാണാം കുഴിയിൽ വീഴുന്നവർ,വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നവർ, പോയ്‌ ചാടുന്നവർയാത്രക്കാർ പലവിധംകയറ്റം അന...

By

രൂപാന്തരം/മേഘനാദൻ അഴിയൂർ

Magazine

കുട്ടിക്കാലത്ത് കുസൃതി കാട്ടിയപ്പോൾഅച്ഛന്റെ കൈയിലെ വലിയ വടി ശിക്ഷകന്റെ രൂപത്തിലാദ്യമായി എന്റെ മുന്നിലെത്തിപിന്നീട്സ്കൂളിൽ കണക്ക് പരീക്ഷയി...

By

STONES/M k Harikumar

Magazine

Translation : Murali R Stones building a past.wearing the veil of own stillness,They make silence strongWithout visualising some movements.The...

By

ചിക്കൻ 33/ബി.ജോസുകുട്ടി

Magazine

വാരാദ്യദിനത്തിൽ അടുക്കളയിലെ രണ്ടാംഘട്ട തിരക്കിനിടയിലാണ് ലഞ്ചിന് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രധാന വിഭവമായ കോഴിയിറച്ചിയില്ലെന്നു അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. കരു...

By

മുനയൊളിക്കുന്ന മുള്ളുകൾ/ഹേമ .ടി .തൃക്കാക്കര

Magazine

റോഡിനരികിലേയ്ക്ക്വലിച്ചെറിയുന്നകാരമുള്ളുകൾതിരിച്ചു വരാൻഇടയുള്ളവയാണ്എന്ന് പറഞ്ഞത്നടുവിലൂടെ മാത്രംവരിയിടുന്നചോണനുറുമ്പുകളാണ്. എത്ര പോയാലുംമധു...

By

തീ പിടിച്ച വീടുകൾ/സഞ്ജയ്നാഥ്

Magazine

തീ പിടിച്ചോടുന്ന വീടുകൾനിറഞ്ഞ റോഡുകൾമുറിച്ച് കടക്കാൻ നിറയെ മാൻ പറ്റങ്ങൾ.അടുത്ത് ചെന്നാൽ പൊള്ളുമെന്നോർത്ത് പതുക്കെ പിൻ തിരിയവേ കരയുന്ന വ...

By

മൺകുടം/അജിത്. കെ

Magazine

ഒരിക്കൽഎങ്ങിനെയൊക്കെയോഞാൻ ഒരു മൺകുടംഉണ്ടാക്കി… ആരുടേയുംകണ്ണ് തട്ടാതിരിക്കാൻപൊന്നുപോലെ ഞാൻഅതിനെ സൂക്ഷിച്ചു… എന്നാൽ എന്തിനധികംപറയേണ്ടൂ...

By

ഗുരു/ഗീതാ വിജയൻ

Magazine

ഇരുട്ടിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിന്റെ തീകടഞ്ഞ്,ബോധിവൃക്ഷത്തിന്റെ തണലു തേടിഗീതോപദേശത്തിന്റെ സുദർശന ചക്രം ചുഴറ്റി, സഹനത്തിന്റെമരക്കുരിശ്ശേറി ,പ്രവാചകര...

By

മറവി/എംപിതൃപ്പൂണിത്തുറ

Magazine

മറവിയുള്ളതുകൊണ്ട്ചെരിപ്പിടാൻ ഓർത്തില്ല.പക്ഷെ, മറവിയുണ്ടായിട്ടുംചെരുപ്പിടാത്തത് ഓർത്തുകൊണ്ടയിരുന്നു.അതു മറക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. മറവിയാണെപ്പൊഴ...

By

VISITORS

176804
Total Visit : 176804

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe