ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /ഓർമ്മകൾ പൂക്കുന്നു/മുരളി കുളപ്പുള്ളി

Magazine

മുരളി കുളപ്പുള്ളി . ഫലവൃക്ഷ,ലതാ സമൃദ്ധികളെങ്ങുംഞങ്ങൾക്കേകീ ഭൂ' മാതേ .മഞ്ഞായ്, മഴയായ്, തോടായ്, പുഴയായ്കടലായും നീ വരമേകി. തൃണമ...

By

ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /വിത/ഡോ.പി.എൻ രാജേഷ് കുമാർ

Magazine

ഡോ.പി.എൻ രാജേഷ് കുമാർ ഉച്ചമയക്കത്തിനു ശേഷംഇനിയൊരു കവിതയെഴുതിയേക്കാമെന്ന ചിന്തയിൽഅയാൾ മൊബൈലുമായിസിറ്റൗട്ടിലേക്ക് നടന്നു. കസേരയിൽ ഇരുന്നതേ...

By

Impressio Onam Special 2021/Dusting/Resmi NK

Update

I told you beforeNever try to dust those corners with your dusting pole.There will be cobwebs protecting the memories untouched for agesOnce s...

By

ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /ഒറ്റയല്ല/അപ്പുമുട്ടറ

Magazine

അപ്പുമുട്ടറ ഒറ്റയല്ല.**അകമിറ്റു തണുക്കുന്നുണ്ടെൻഅഴലാട്ടമൊടുങ്ങുകയാകാംഉയിർപിന്നെയുമുണരുകയാവാംതുയിരീ വഴി പിരിയുകയാകാം. ഇതു ബോധ...

By

വൈറസ്/ഗീത രാജൻ

Magazine

ദൂരങ്ങൾ പിന്നിട്ടു, ജയംതൊട്ടെടുക്കാനുള്ള ഓട്ടമാണ് !നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ചുരുട്ടി വച്ചിട്ടുണ്ട്കൈവരിക്കാനുള്ള നേട്ടങ്ങളുടെചിതലരിച്ച നീണ്ട പട്ടിക !...

By

ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /ഓണക്കിറ്റ്/ഗീത മുന്നൂർക്കോട്

Magazine

ഗീത മുന്നൂർക്കോട് പൂവിളിമൂളക്കങ്ങളിൽ,ഓണത്തുമ്പികൾവകഞ്ഞുവരയ്ക്കുന്നമിഴിയെഴുത്തുകളിൽകൊലചെയ്യപ്പെട്ട വസന്തംപരിഭവിക്കുന്നു… മണ്ണിരത്...

By

ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /ദുര്യോഗം/പേയാട് വിനയൻ

Magazine

പേയാട് വിനയൻ ഭയചകിതരാണെങ്ങും ജനങ്ങൾഅവനിയിലാകെപരന്ന രോഗാണുവാൽപ്രതിരോധശേഷി നാം ആർജ്ജിച്ചുവെങ്കിലുംപ്രതിലോമകാരികൾ ചാണകംപൂശുന്ന...

By

ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /കുട /മൈക്രോ കഥ

Magazine

ഗിന്നസ് സത്താർ കാമ്പസിലേക്കുള്ള നടത്തവും കാറ്റുകൊണ്ടുള്ള ഇരുത്തവുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ആ കുടയും ചൂടി പിടിച്ച്… ...

By

Impressio Onam special 2021/Ray of Hope/ Amogha

Magazine

Teeth bared, eyes tapered to slits, spitting in rage,Paced up and down the narrow confines,An otter, grey.Fraying the cord that bound its ...

By

Impressio Onam special The Dawn/ Sujatha Saseendran

Magazine

Sujatha Saseendran How lustrous the mornings are !The flutterings and chirpings,The dawn chorus of the cuckoos,The robins, ...

By

VISITORS

161343
Total Visit : 161343

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe