ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /ഓർമ്മകൾ പൂക്കുന്നു/മുരളി കുളപ്പുള്ളി

മുരളി കുളപ്പുള്ളി . ഫലവൃക്ഷ,ലതാ സമൃദ്ധികളെങ്ങുംഞങ്ങൾക്കേകീ ഭൂ' മാതേ .മഞ്ഞായ്, മഴയായ്, തോടായ്, പുഴ...more

ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /വിത/ഡോ.പി.എൻ രാജേഷ് കുമാർ

ഡോ.പി.എൻ രാജേഷ് കുമാർ ഉച്ചമയക്കത്തിനു ശേഷംഇനിയൊരു കവിതയെഴുതിയേക്കാമെന്ന ചിന്തയിൽഅയാൾ മൊബൈലുമായിസിറ്റൗട്ടിലേക്...more

Impressio Onam Special 2021/Dusting/Resmi NK

I told you beforeNever try to dust those corners with your dusting pole.There will be cobwebs protecting the mem...more

ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /ഒറ്റയല്ല/അപ്പുമുട്ടറ

അപ്പുമുട്ടറ ഒറ്റയല്ല.**അകമിറ്റു തണുക്കുന്നുണ്ടെൻഅഴലാട്ടമൊടുങ്ങുകയാകാംഉയിർപിന്നെയുമുണരുകയാവാംതുയിര...more

വൈറസ്/ഗീത രാജൻ

ദൂരങ്ങൾ പിന്നിട്ടു, ജയംതൊട്ടെടുക്കാനുള്ള ഓട്ടമാണ് !നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ചുരുട്ടി വച്ചിട്ടുണ്ട്കൈവരിക്കാനുള്ള നേട്ടങ...more

ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /ഓണക്കിറ്റ്/ഗീത മുന്നൂർക്കോട്

ഗീത മുന്നൂർക്കോട് പൂവിളിമൂളക്കങ്ങളിൽ,ഓണത്തുമ്പികൾവകഞ്ഞുവരയ്ക്കുന്നമിഴിയെഴുത്തുകളിൽകൊലചെയ്യപ്പെട്ട വസന...more

ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /ദുര്യോഗം/പേയാട് വിനയൻ

പേയാട് വിനയൻ ഭയചകിതരാണെങ്ങും ജനങ്ങൾഅവനിയിലാകെപരന്ന രോഗാണുവാൽപ്രതിരോധശേഷി നാം ആർജ്ജിച്ചുവെങ്കി...more

ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /കുട /മൈക്രോ കഥ

ഗിന്നസ് സത്താർ കാമ്പസിലേക്കുള്ള നടത്തവും കാറ്റുകൊണ്ടുള്ള ഇരുത്തവുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന...more

Impressio Onam special 2021/Ray of Hope/ Amogha

Teeth bared, eyes tapered to slits, spitting in rage,Paced up and down the narrow confines,An otter, grey.Fr...more

Impressio Onam special The Dawn/ Sujatha Saseendran

Sujatha Saseendran How lustrous the mornings are !The flutterings and chirpings,The dawn chor...more