ഫെയ്സ് അഹമ്മദ് ഫെയ്സിന്‍റെ മൂന്ന് കവിതകള്‍

1.കഴിഞ്ഞ രാത്രി രാത്രിയില്‍ മടങ്ങിയെത്തി, നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എന്‍റെ നഷ്ടപ്പെട്...more

വ്യാധികൾ അകലും നാം സുഖപ്പെടും

ഭൂമിയിൽ പുതുമയുടെ ചാരുത വലിയൊരു വ്യാധിയുടെ കരിനിഴൽ ഒഴിഞ്ഞ പോലെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ തെളിമയേറിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ണുകൾക്ക്...more

Old Stranger

  In the narrow streets, In the evenings, flowing quietly, On the sea shore In the dusks filled with sedim...more

In abundance

  In abundance air floats, Giving breath of life. The blaze shines bright, Spreading light divine. ...more

അമ്മനിലാവ്

അമ്മേ നീ കടലാണ് നീയെൻ മാധവ മാസ വിഭാതസുഗന്ധം നീയെൻ പഞ്ചമരാഗമരാളഹൃദന്തം നീയെൻ ഇന്ദ്രിയ മഞ്ജരി! എന്നുടെ ജാതക ദേവനമെഴു...more

ക്യാൻസർ പ്രതിരോധവും ആസ്പിരിനും

  ക്യാൻസർ തടയൽ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയമാണ്. അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ, ആദ്യകാല രോഗങ്ങ...more

എം.എസ്.മണി :രാഷ്ട്രീയ ഭാവുകത്വവും ആക്റ്റിവിസ്റ്റ് പത്രപ്രവർത്തനവും

കേരളകൗമുദിയുടെ മുൻ  മുഖ്യപത്രാധിപരും കലാകൗമുദിയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായിരുന്ന  ...more

Poems of Kunjunni

1. I am a rented house Whose? Who is residing in it? 2. Will ask the rising sun: Sun, Which is the East of the...more

ഫംഗസ്/കഥ

അവന്റെ സമീപത്ത് ഒരു ഫംഗസ് വളർന്നിരുന്നു. അവനെ നിരീക്ഷിക്കാനായി മുളച്ചുപൊന്തിയതാണത്. ഇത് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എഴുതിയ ...more

തത്ത്വചിന്തയുടെ എത്നോമൈക്കോളജി: ഫംഗസിന്റെ കലാവിരുത് 

എം കെ ഹരികുമാർ എഴുതിയ ഫംഗസ് സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു വ്യതിയാനമാകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് കഥാകൃത്ത് വിമൽ വിനോദ് റ...more