എം.കെ.ഹരികുമാർ ഓണപ്പതിപ്പ് 2022

ഉള്ളടക്കം

എം കെ ഹരികുമാറിന്റെ കവിതകൾ

ചിത്രശലഭവർണവിരചിതമായ
എം.കെ.ഹരികുമാർ

സ്നേഹിച്ച പക്ഷികൾ
എം.കെ. ഹരികുമാർ 


സായാഹ്നങ്ങൾ
എം.കെ. ഹരികുമാർ 


മനസ്സും അന്യഗ്രഹജീവികളും
എം.കെ. ഹരികുമാർ


കാലം
എം.കെ. ഹരികുമാർ

അഭിമുഖം

 ഒന്ന്

എം.കെ. ഹരികുമാർ /റഷീദ് പാനൂർ

രണ്ട്

എം.കെ.ഹരികുമാർ /ഷാജി തലോറ 

എം കെ ഹരികുമാറിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ

പ്രതീതിയായ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും മിഥ്യയും
എം.കെ.ഹരികുമാർ

ജീവജാലങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ഒരേയൊരു കോഡ് 
എം.കെ.ഹരികുമാർ


പൂക്കൾക്ക് സൗന്ദര്യമോ ?
എം.കെ.ഹരികുമാർ

ദൈവം വെയിൽപോലെ പെയ്യുകയാണ് 
എം.കെ.ഹരികുമാർ 

ഒരു ജാതി 
എം.കെ. ഹരികുമാർ


ഒരു മതം 
എം.കെ.ഹരികുമാർ 


ഒരു ദൈവം
എം.കെ ഹരികുമാർ


മായാകല
എം.കെ.ഹരികുമാർ


നേരാംവഴി
എം.കെ.ഹരികുമാർ


ഓർമ്മകൾക്ക് വേറെന്തോ പരിണാമം
എം.കെ.ഹരികുമാർ 


സ്നേഹത്തിൽ വേവുന്നു എന്ന അനുഭൂതി 
എം.കെ. ഹരികുമാർ 

അനുമോദനങ്ങളോടെ 
എം.കെ. ഹരികുമാർ

പ്രസംഗം

സമൂഹം കാണാത്തത് കാണാൻ കവിയുടെ തൃക്കണ്ണ്: എം.കെ.ഹരികുമാർ 

ജീവിതത്തിൽ സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു: എം.കെ.ഹരികുമാർ 

സിലബസിനു പുറത്ത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം
എം.കെ.ഹരികുമാർ

സാഹിത്യകൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം അപ്രസക്തമായി: എം.കെ.ഹരികുമാർ 

ഓണം മലയാളിയുടെ വൈരുദ്ധ്യദർശനം: എം.കെ.ഹരികുമാർ

വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന വായനക്കാർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്:
എം.കെ.ഹരികുമാർ 

അക്ഷരജാലകം


ലിങ്കുകൾ

You can share this post!