വിത്ത്/പി എ അനിഷ് അശോകൻ

മുളയ്ക്കും
എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ
ഈ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു മുകളിൽ
ഒരുവൻ വിത്തെറിഞ്ഞു പോകുന്നു

മുളപ്പിക്കും
എന്ന ഉറപ്പിൽ
ഒരു മഴയപ്പോൾ
കാറ്റിനോടിണചേർന്ന്
പാറയും വിത്തും
ചുറ്റുപാടും
നനച്ചിട്ടു പോകുന്നു

മുളയ്ക്കണം
എന്നു ചുംബിച്ച്
പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ മരങ്ങൾ
ഇലകളതിനടുത്തേക്ക്
അടർത്തിയടർത്തിയിടുന്നു

മുളച്ചിരിയ്ക്കുമെന്നാത്മവിശ്വാസം പകർന്ന്
നിശ്ശബ്ദത
കോടമഞ്ഞു കൊണ്ടതിനെ
പുതപ്പിക്കുന്നു

ഈർപ്പവും
വിശ്വാസങ്ങളുമുണങ്ങിപ്പോയൊരു
രാത്രിയിൽ
മുള പൊട്ടിയ വിത്ത്
ആരുടെയൊക്കെയോ ഹൃദയങ്ങളിൽ
ചെടിയായി വളർന്നു
മരമായി പടർന്നു
കഷണ്ടിത്തലയെന്ന പോലെ
മരങ്ങൾക്കു നടുക്ക്
പൊള്ളിക്കിടന്ന
അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ
കരിമ്പാറക്കൂട്ടങ്ങളെ
മുറ്റത്തഴച്ച ശിഖരങ്ങളാൽ
മൂടിവെച്ചു

You can share this post!