ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 /പ്രണയത്തിന്റെ നുറുങ്ങുകൾ/വൈഷ്ണവ് സതീഷ്

വൈഷ്ണവ് സതീഷ്

റിപ്പബ്ലിക്

എന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ മനുഷ്യരില്ല..
തൊലികൊണ്ട് ആവരണം തീർത്ത
ഒരുകൂട്ടം ആശയങ്ങൾ മാത്രം..
അവരുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ഇണക്കങ്ങളിൽ
ഓരോ നിമിഷവും കവിതയുടെ പുതു
റിപ്പബ്ലിക്കുകളുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു..!!

തപസ്വിയും മഷിത്തണ്ടും

കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി
ധ്യാനത്തിലലിഞ്ഞയാ തപസ്വിയുടെ
പുനർജന്മമാവാം
ഇന്ന് മഷിത്തണ്ടായി വഴിയോരം നിറഞ്ഞത്..
തെറ്റുകളെ നിസ്സാരമായി
മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ് ആ സ്‌ലെയ്റ്റിന്
പാപമോക്ഷം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവയ്ക്ക്
കഴിയുന്നത് മറ്റെങ്ങിനെയാണ്..!?

വേർപാട്

പിരിയുന്ന നിമിഷത്തിലവരൊന്നുമേ പറഞ്ഞില്ല..
മൗനത്തിന്റെ വള്ളിയിൽ
കുരുങ്ങിവീണ നാക്ക്
ഓർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല..
വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്തവിധം
ദൂരങ്ങളിൽ മറഞ്ഞ ‘കരളി’നെ
മറക്കില്ലെന്നുറപ്പുള്ളതിനാലെന്ന്
ഹൃദയം ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

തിരമാല

തിരമാലകളുടെ ഇരമ്പം പോലെയാണ്
അവളുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ തോണിയിലെ
ഓരോ യാത്രികരും എന്റെ കാതുകളെ
വിറപ്പിക്കുന്നത്..
കടലിന്റെ ഏറ്റവും ആഴങ്ങൾ
പ്രസവിച്ച അത്രമേൽ നിഗൂഢമായ
ഒരുകൂട്ടം തിരമാലകൾ..!!

സുഗന്ധം

പ്രണയത്തിന് മണമുണ്ടോ??
തീർച്ചയായും ഉണ്ട്..
അവളുടെ ഓർമ്മകളെക്കാൾ
സുഗന്ധമുള്ള മറ്റൊരു പുഷ്പവും
എന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ
വിരിഞ്ഞതില്ല നാളിതുവരെ..!

ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ

ഹൃദയത്തിന്റെ അക്ഷരമാലയിൽ
ചില്ലക്ഷരങ്ങളാണ് കൂടുതൽ..
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടൊരാളുടെ വാക്കുകളെല്ലാം
കൂർത്ത ചില്ലക്ഷരങ്ങളായി ഹൃദയത്തിൽ
തറക്കാൻ വേറെ തരമൊന്നുമില്ല..!

home page

m k onappathipp

You can share this post!